Priser

Priser

Storlek och utseende, på din tatuering, bestämmer priset.

Konsultation 300:-

Lägsta pris:  2500:- per behandling.

Prisexempel:

5×5 cm 2500:- per behandling

10×10 cm 3500:- per behandling

15×15 cm 4500:- per behandling